Stavaři soutěžili v odborné soutěži

Jak už je u stavařů tradicí, poslední předvánoční týden patří, mimo jiné, Studentské odborné soutěži oboru Stavebnictví. Tento rok se jednalo už o 29. ročník. Soutěž je vždy záležitostí čistě dobrovolnou, a i přes to, se opět přihlásil hojný počet studentů i studentek.  

Tematické zaměření soutěže je vždy pestré z různých sfér pozemního stavitelství i architektury. Studenti si mohou vybrat témata zaměřená například na zpracování častých vad stavebních konstrukcí, zpracování konkrétního stavebního a architektonického díla, nebo zvolit otevřené téma, kde zpracují vlastní návrh budovy.  

Na prvním místě se tentokrát umístil tým z prvního ročníku (1.PA) ve složení Kristýna Trnková, František Lukšan a Honza Veselý s tématem zaměřeným na Svatou Horu, jako významnou architektonickou památku v Příbrami. Své soupeře z vyšších ročníků předčili formou odprezentování zvoleného tématu. Druhé místo obsadila Kateřina Šafarčíková ze 4.PA s tématem o historii Vysoké pece Barborka v obci Jince. A na třetím místě se umístila dvojice, Petra Fišerová a Josef Sirotek ze 3.PA, kteří nám představili společnost Lasvit a jejich jedinečné firemní sídlo.  

Na závěr patří zvláštní poděkování společnosti VDE CZ za finanční podporu. Dále děkujeme všem partnerům oboru jako např. Isover, Ytong, Wienerberger, Stavmat Stavebniny a další.  

Patricie Landsmann

POS