Exkurze elektrárna Orlík

Dne 19.9.2023 se třída 3.SP oboru Strojírenství zúčastnila exkurze do závodu Elektrárna Orlík. Žáci byli seznámeni s výstavbou a provozem celého vodního díla. Prohlédli jsme si část hráze, která je majetkem Povodí Vltavy, dále byl vysvětlen účel uzavíracích zařízení hráze  a stavba nového bezpečnostního obtoku chránící hráz před tisíciletou povodní. Strojní část elektrárny, která je majetkem státního podniku ČEZ jsme si podrobně prohlédli, byli jsme svědkem spouštění bloku elektrárny a jeho připojení do sítě.

Ing. Václav Benda

STR