Český Permon 2023

Cena Českého Permona byla vytvořena proto, aby zviditelňovala činnost hornických spolků a měst v rámci prezentace hornických tradic a především přivedla k této činnosti další subjekty. Navrhli ji a v život uvedli kamarádi ze spolku Společnost přátel Rudolfova. První ceny Český Permon byly uděleny v roce 2004 na 8. setkání hornických měst a obcí v Rudolfově. Cenou je soška Permona na podstavci ve tvaru zvonku. Cena se uděluje celkem v pěti kategoriích.

Ceremoniální předávání cen Český Permon za rok 2023 proběhlo 9. září, v nejstarším ostravském kostele Sv. Václava v centru města, v rámci 27. setkání hornických měst a obcí ČR. 

Jedna ze sošek letos putovala do Příbrami. Získala ji Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram spolu s Cechem příbramských horníků a hutníků za pořádání akce “Skok přes kůži”, která připomíná zvyk spojený s Vysokou školou báňskou, která v Příbrami sídlila do roku 1945, kdy byla na základě dekretu prezidenta republiky Edvarda Beneše z 8. září 1945 přeložena z Příbrami do Ostravy. Cílem oceněné akce není jen vzpomínka na působení VŠB v našem městě, ale také seznámit další generace s hornickou historií města. 

Pokud Vás zajímá více o historii “Skoku přes kůži”, naleznete ji v odkazu z historie školy.  https://www.spspb.cz/skok-pres-kuzi/

V závěru bych si Vás ráda dovolila pozvat na letošní ročník, který se uskuteční 18.10.2023 od 19.hod v Sokolovně Příbram. 

EK