Poleťte s námi do Dubaje

Katedra jazyků letos poprvé nabízí žákům školy možnost vyrazit na týdenní zájezd do Dubaje.
Další informace na přiložené fotografii nebo v kabinetu ANJ. Pozor, uzávěrka přihlášek jenom do 13. 9.!

JAZ