Smutná zpráva

Ředitelství školy s velkým zármutkem oznamuje, že nás v neděli 16. 7. 2023  po těžké nemoci navždy opustil kolega

Ing. Rudolf Klusal.

Rudolf nastoupil na naší školu po dlouholeté službě v armádě ČR v roce 2001 na pozici učitele odborných elektrotechnických předmětů. Podílel se aktivně na tvorbě vyučovacích dokumentů, postupů i odborných pomůcek. Se svými spolupracovníky vytvořil velmi tvůrčí prostředí pro rychle se rozvíjející obory automatizace, robotiky i nástrojů výpočetní techniky.

Pro svoji nekonfliktní povahu byl velmi oblíben a my všichni jeho kolegové a kolegyně jsme s ním rádi spolupracovali na školních i mimoškolních aktivitách. Stejnou pověst měl i u studentů naší školy. Byl pověstnou vrbou pro řešení osobních i studijních problémů studentů všech ročníků. Jeho velmi přátelský vztah s nimi přetrvával i po absolvování školy. Velmi rád se účastnil absolventských srazů tříd, které vedl jako třídní, ale i všech ostatních. Jeho odpovědný vztah ke škole se ukázal v době, kdy ho začaly trápit zdravotní obtíže, přesto pracoval do poslední chvilky a jeho největší starostí byla obava o zajištění výuky i povinností třídního učitele. Byl velmi empatickým a skromným kolegou, který měl schopnost lidi spojovat a řešit problémy s klidem a životním nadhledem. Jeho odchodem škola ztrácí významnou osobnost, zkušeného odborníka, ale především skvělého člověka.

Děkujeme Ti , Rudolfe za vše, cos pro nás, studenty a školu vykonal.

 

Čest  Tvojí  památce