STAVBA POVOLENA!

Každý správný stavař se musí orientovat nejen v technických zásadách pro navrhování a výstavbu, ale i v legislativě s oborem související. Abychom si přiblížili právě tu legislativní problematiku, vydali jsme se 27. 3. 2023 se studenty 4. ročníku stavebního oboru na MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování.

V první části nás Bc. Vojtěch Vaverka, vedoucí oddělení územního plánování, seznámil se všemi stupni územně plánovací dokumentace, od té celostátní až po regionální a vysvětlil, jaký je význam územního plánování. Dozvěděli jsme jaká omezení mají obce bez územního plánu, zda je možné územní plán měnit a další zajímavosti tohoto oboru. Za zmínku stojí i seznámení s děním okolo Fantovy louky. které je mediálně výrazné a usiluje se zde právě o změnu územního plánu.

Druhou částí nás provedl Ing. Vladimír Vrba, vedoucí celého odboru a absolvent naší školy. Zabývali jsme se zde postupy územního a stavebního řízení. Nejprve samotným zákonným postupem, potřebnou dokumentací a následně nejčastějšími důvody, proč se tento proces může protáhnout i o několik měsíců. Při takovéto návštěvě nelze opomenout téma nového stavebního zákona, který byl v minulých dnech novelizován aniž by začal platit v původně schválené podobě. Aktuální termín účinnosti je 1.července 2024.

Oběma zmíněným pánům děkujeme za čas, který nám ochotně věnovali.

Přínos této besedy je nejen do výuky a profesního života, ale i do života soukromého. 

EK