Další specializovaná učebna uvedena do provozu

Se zahájením druhého pololetí tohoto školního roku byla uvedena do provozu nová počítačová učebna. Jedná se již o devátou učebnu, která umožňuje výuku v předmětech, které vyžadují počítačovou podporu. Vzhledem k nárůstu počtu žáků i zvýšené potřebě volných počítačových kapacit jsme společně vybudovali z bývalého skladu plnohodnotnou a zcela novou učebnu. Děkuji všem, kteří se na výstavbě a přípravě podíleli. Jmenovitě kolegové: Sova Jindřich, Zikmund Jiří, Zikmund František, Kabát Roman, Ivana Stehlíková, Kunc Jiří, Smetánka Miroslav, Troch Filip, Nekolný Jiří, Řehout Josef. Současně děkuji všem současným žákům za příkladnou pomoc při zajištění všech úprav, stěhování i následné výstavbě.
 
Učebna byla vybudována za velmi významné finanční podpory našeho zřizovatele – Středočeského kraje, který dlouhodobě podporuje naší školu v rámci inovací odborného vzdělávání.
 
Věřím, že nová učebna bude sloužit ke zkvalitnění výuky a že se naši žáci i učitelé v ní budou cítit jako doma.
PaedDr. Tomáš Hlaváč, ředitel školy