Výstava modelů občanských staveb

Ve dnech 14. – 20.12.2022 byla soustředěna zvýšená pozornost mnoha studentů i kantorů naší školy na prostory budovy C. A co bylo hlavním důvodem?

Na zmiňovaném místě byla instalována výstava prací studentů 4.ročníku oboru Stavebnictví. Konkrétně se jednalo o modely občanských staveb, kde byly návštěvníkům výstavy představeny návrhy (zaměřené na hmotové pojetí) např. obchodního centra, penzionu, zázemí sportovního klubu, drobné provozovny, rychlého občerstvení aj., jako součásti ročníkového projektu z Ateliérové tvorby.

Jelikož reakce zúčastněných (návštěvníků) byly převážně kladné, a u mnoha modelů bylo konstatováno, že jsou opravdu povedené, tak lze hodnotit celkovou úroveň výstavy jako velmi solidní.

                                                                                                                                                                    Ing. Václav Svoboda