Soutěžní výstava modelů BD

        Ve dnech 22. a 23.6.2022 proběhla v prostorách SPŠ výstava modelů bytových domů, prostřednictvím které studenti 3.ročníku oboru Stavebnictví měli možnost prezentovat výsledky svých ročníkových prací. Hlavní pozornost návštěvníků této akce byla soustředěna především na prostorové modely, dostatečně vypovídající o kreativitě autora, ať již po projekční stránce či manuální zručnosti. Vystavené exponáty byly navíc doplněny referenčními plakáty, aby byla představa o záměru studentů dokonalá, např. upřesnění členění a barevnosti fasády, stafážních prvků či umístění objektu v konkrétní lokalitě.   

        Jelikož se jednalo, stejně jako v minulosti, o výstavu soutěžní, návštěvníci této akce se mohli zapojit do hlasování o nejlepší model bytového domu. 

A jak to vše dopadlo?

  1. Vít NOVOTNÝ
  2. Jan ŠTĚTKA
  3. Veronika KOSTÍNKOVÁ

Na závěr bych rád poděkoval pracovníkům stavební společnosti Stavmat stavebniny se sídlem v Příbrami za podporu při zajišťování cen pro soutěžící.

                                              

                                                                                                                                                                                   Ing.Václav Svoboda.