Odborné praxe v partnerské firmě Kostal

Žáci naší školy absolvují ve druhém a třetím ročníku dvoutýdenní praxi ve firmách. Cílem je, aby získali komplexní pohled na odbornou praxi a navázali kontakt se skutečným světem práce. V následující fotogalerii je zachyceno několik žáků, kteří absolvovali tuto praxi v partnerské firmě Kostal, se kterou škola dlouhodobě spolupracuje.