Strojaři na exkurzi ve firmě KOSTAL Čenkov

V úterý 12.4.2022 se žáci 3. ročníku oboru Strojírenství vypravili do Čenkova na exkurzi do firmy KOSTAL. Firma s dlouholetou působností v České republice vyvíjí, vyrábí a prodává konektorové systémy zejména pro automobilový průmysl. Exkurze byla ze strany vedení společnosti perfektně připravena. Návštěva jednotlivých oddělení byla naplánována na minuty tak, aby žáci viděli pokud možno co nejvíce zajímavého ze svého stojařského oboru. Během prohlídky jsme navštívili jednotlivá oddělení výroby konektorů s výkladem automatizace výrobního procesu, přípravu nových výrobních zařízení, oddělení kontroly a měření a také např. velmi zajímavé oddělení zkoušek konektorů, kde se simulují provozní podmínky. Vzhledem k tomu, že žáci disponují určitými znalostmi např. z konstrukce, nebo kontroly a měření, nebyla pro ně řada informací neznámých. Závěrem bychom chtěli poděkovat firmě KOSTAL, že pro žáky naší školy tuto akci připravila.

Ing. Ondřej Stehlík

STR