Tradiční stavařská soutěž

       V pondělí 13.12.2021 se uskutečnila v prostorách naší školy Studentská odborná soutěž oboru Stavebnictví. Že se jedná již o tradiční akci, dostatečně vypovídá pořadová číslice u názvu ročníku soutěže – letos to bylo již po 27.

      Hlavním úkolem soutěžících bylo zpracovat, na základě zvoleného tématu, technické pojednání, podložené objasňujícími materiály – fotodokumentace, technické listy, prezentace na PC aj. To prakticky znamenalo využít různých informačních zdrojů (technické dokumentace, internetu, ČSN aj.), popř. navštívit konkrétní stavbu či firmu za účelem získání potřebných podkladů. Výsledky své tvůrčí činnosti soutěžící následně obhajovali před odbornou porotou.

       Úroveň soutěžních prací byla opět na velmi dobré úrovni, takže určit výsledné pořadí  nebylo pro porotu vůbec jednoduchým úkolem. První místo tentokrát patří studentům 1.ročníku, Pepovi Sirotkovi, Kubovi Bečvářovi a Ondrovi Vavrouškovi, kteří trochu překvapivě, ale opravdu zaslouženě, dokázali obhájit zvolené téma zaměřené na výrobu a aplikaci pěnového skla ve stavební praxi. Druhé místo obsadil Michal Kynkor (4.ročník), který se ve své práci věnoval nezaměnitelné nadčasové vile Tugendhat a na bronzové příčce se umístili studenti 3.ročníku, Lukáš Derda s Vítkem Novotným, s tématem zaměřeným na využití recyklovaných odpadů ve stavebnictví.

Na závěr si lze pouze přát, aby účast na příštím, již 28.ročníku, byla ještě větší a s úrovní minimálně takovou, jako byla v letošním roce.

Ing. Václav Svoboda

POS