Studenti 4. ročníku oboru stavebnictví prezentovali výsledky své práce

V měsíci prosinci vrcholily práce studentů 4.ročníku v rámci předmětu Ateliérová tvorba. Studenti měli konkrétně dokončit hmotovou studii vybrané občanské stavby a následně představit svůj projekční záměr formou prezentace – tj. seznámit s vývojem návrhu a pochlubit se veřejnosti s vlastnoručně vytvořeným modelem zamýšlené stavby. Nutno podotknout, že mnozí autoři-studenti k tomuto úkolu přistoupili velice zodpovědně a mezi vystavovanými exponáty se objevily opravdu zdařilé práce, takže pedagogové i studenti naší školy měli co obdivovat.

POS