Výměna oken ve všech budovách školy dokončena

Po několika letech , kdy byla zahájena obnova oken v budovách naší školy, jsme se dočkali definitivního konce rekonstrukce. Díky vedení města Příbram a dodavatelské firmě Oknoplastik Příbram se v průběhu prázdnin podařilo vyměnit téměř 150 oken v budovách, které historicky patří městu Příbram. Výměna nebyla jednoduchá, jelikož okna v nejnižším podlaží byla velmi atypická a vyžadovala mimořádnou péči a úsilí, aby jejich instalací nebyl porušen historizující vzhled budov školy, jejichž vznik je datován do období 1890 až 1905. Těšíme se tedy na zlepšení užitných vlastností a především na zlepšení tepelné pohody v zimních měsících.

Doufám, že mohu poděkovat za všechny studenty i zaměstnance ještě jednou vedení města za vstřícnost k řešení problémů s provozem jedné z nejstarších škol v našem městě i republice.

PaedDr. Tomáš Hlaváč, ředitel školy