Průmyslovka pomáhá v Itálii

V době velikonoční, přesně na zelený čtvrtek došlo k předání humanitární pomoci italským přátelům z regionu Marché, který je partnerem Středočeského kraje. Do Itálie bylo odesláno 200 ochranných štítů, které vyrobila SPŠ a VOŠ Příbram prostřednictvím 3D tisku. Použitý program na tisk je uvolněná verze firmy Průša, největšího evropského výrobce 3D tiskáren. Přípravek na úpravu fólií vyrobili pracovníci našich dílen p.Hochmut a p.Vacek. Na kompletaci se pak podílely pracovnice provozního úseku školy.

Starostové měst Fermo a Porto San Giorgio použijí zásilku pro instituce zřizované jejich městy. Je to tak malá pomoc do země, která je nejvíce zasažena šířením nebezpečného viru. Cekem jsme již vyrobili přes 550 ochranných štítů a darovali jsme je pro potřeby nemocnice, dále praktickým a zubním lékařům. Vybavení doputovalo k policistům i do domovů seniorů, vše v našim regionu. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se na výrobě podíleli i těm, kteří nás bezplatně zásobili potřebným materiálem.

Na prvním snímku jsou členové týmu při přebírání kompletní dodávky, na dalším náměstek hejtmanky prof. Seidl v námi vyrobeném ochranném štítu, který je garantem mezikrajové mezinárodní spolupráce.

PaedDr. Tomáš Hlaváč, ředitel školy