Testování čtenářské gramotnosti

Ve dnech 12. – 15. 11. 2019 proběhlo v učebně výpočetní techniky výběrové zjišťování výsledků vzdělávání pořádané Českou školní inspekcí.
Testy byly určeny všem žákům 1. ročníků a trvaly 90 minut.
Cílem testování bylo zjistit a porovnat dovednosti žáků spojené s prací s textem, tj. vyhledávání požadovaných informací, posuzování informací z hlediska vyplývání z textu, rozpoznávání správné argumentace v textu a kombinace více informací z textu pro řešení zadané úlohy.
Výsledky testů a jejich porovnání s ostatními školami bude dostupné v systému InspIS SET od 10. 12. 2019 .

Jindřich Sova

IKT