Velmi solidní výsledek stavařů v republikovém finále

Dne 21.3.2019 se uskutečnil v prostorách Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích již 18.ročník „Celostátní soutěže studentů SPŠS v projektování v grafických programech“.

Organizátory této akce byly osloveny střední školy s výukou studijního oboru Stavebnictví či Pozemní stavitelství z celé České republiky. Prakticky o účast projevilo zájem 26 škol, z nichž lze jmenovat např. „průmyslovky“ z Kadaně, Liberce, Hradce Králové, Pardubic, Děčína, Havířova, Opavy, Prahy 1, Prahy 4, Starého Města, Třebíče, Ostravy, Havlíčkova Brodu, Zlína, Ústí nad Labem, Českých Budějovic aj. Zajímavostí byla i účast zástupců ze Slovenska, konkrétně ze SPŠS Žilina a SPŠS Trnava. Každá ze škol měla možnost vyslat na tuto soutěž 2 studenty – celkový počet účastníků činil 52. Naší školu reprezentovali studenti 4.ročníku oboru Stavebnictví, Vojtěch Květ a Ondřej Štěch.

Úkolem soutěžících bylo vyhotovit na základě zadaných dispozičních schémat, pohledů, svislých řezů a vizualizace virtuální model a část projektové dokumentace stavebního objektu (v úrovni studie) v příslušném měřítku (půdorysy,  reprezentativní pohledy, svislý řez a 3D náhled) tak, aby bylo možné tuto práci vytisknout na formát A1. Pro tvorbu tohoto soutěžního úkolu mohli studenti využít jakýkoliv grafický program – mezi nejvíce preferované programy patřily ArchiCAD 21 a Revit.

Nutno zdůraznit, že k vyhotovení výše zmíněné práce nesměli účastníci soutěže využívat žádné technické podklady a doba vyčleněná pro tvorbu tohoto úkolu byla pouhé   3 hodiny (180 minut). Vzhledem k těmto podmínkám je nutné konstatovat, že účastníci soutěže museli absolvovat před konáním této akce jistou přípravu. V období února a března se oba naši zástupci, Vojtěch Květ a Ondřej Štěch, 1x týdně zdokonalovali při pravidelných praktických cvičeních ve škole a následně věnovali poměrně dosti hodin ze svého volného času i domácí přípravě. Jejich pozornost byla zaměřena především na přesnost a rychlost provádění jednotlivých výkresových částí.

A jak to vše nakonec dopadlo?

Vojta Květ se v obrovské konkurenci vešel do první desítky (patří mu vynikající 9.místo) a Ondra Štěch obsadil velmi solidní 24.místo, čímž oba potvrdili jakýsi standard našich reprezentantů z předchozích ročníků.

V konkurenci středních škol s ryze stavebním zaměřením, kde opouští každoročně lavice 3 až 4 třídy maturantů a kde je tudíž možnost daleko kvalitnějšího výběru soutěžících, lze tato umístění považovat bezesporu za obrovský úspěch obou našich studentů, oboru, ale i celé SPŠ.

Na závěr si lze jen položit otázku: Bude mít tento úspěch následovníky? Za obor bych si přál, aby odpověď byla jedině kladná.

Ing.Václav Svoboda

Reportáž TV Fonka

Fotografie z akce

??????????????????