Nová technologie spuštěna

Příbramská průmyslovka zprovoznila další zajímavou technologii.
V návaznosti na obměnu technologií a strojního vybavení v rámci 20 mil grantu z prostředku EU, po delší přípravě, která v sobě zahrnovala přípravu formy a jejího příslušenství, byla spuštěna nová technologie vstřikování plastů. Jedná se o ucelený závěr celého výrobního postupu, kde jednotlivé operace od návrhu dílu, přes grafické zpracování, výrobu formy i dalších nutných součástí, na sebe pevně navazují a jsou právě zakončeny výrobou plastového dílu.
Ve spolupráci s panem Jiřím Češkou, majitelem Nástrojárny Češka a učiteli strojírenského oboru, byla vyhotovena první forma na klasické plastové mince do nákupních vozíků. Na pohled jednoduchý díl představuje hodiny práce na přípravě, ale i velké množství práce při zkouškách technologického procesu výroby. Jednotlivé hodnoty zavíracích tlaků, správné načasování vstříknutí i chlazení celé výrobní soupravy  je  vše  alchymie, kterou budeme postupně zkoušet a dolaďovat tak, aby si současní studenti, ale i návštěvníci a zájemci o studium mohli prohlédnout dnes běžně používanou technologii výroby. Zajímavé bude jistě porovnání parametrů rychlosti, přesnosti i ekonomiky jednotlivých druhů výroby vstřikování plastů versus 3D tisk.
Je to tedy po revolučním zavedení výroby pomocí 3D tisku další výrobní postup, kde se promítá a potkává řada znalostí a dovedností z oblasti konstrukce, technologie, elektrotechniky, automatizace i robotiky. Jsme tedy schopni připravit absolventy nejen teoreticky, ale i prakticky s využitím všech moderních zařízení a s podporou nové výpočetní techniky. Připravujeme nabídku  předváděcích a ukázkových akcí pro základní školy, aby i žáci měli možnost udělat si rámcovou představu o možnostech soudobé techniky s propojením na výrobu běžných předmětů, které nás obklopují.
Dr. Tomáš Hlaváč, ředitel školy

 

Babyplast1 Babyplast2 Babyplast3 Babyplast4 Babyplast5 Babyplast6