Adaptační kurz 2018

Začátek září je jistě pro spoustu studentů spojen s koncem prázdnin, začátkem školních povinností a s nuceným dřívějším vstáváním. Pro jeden ročník je vždy toto období ale ještě spojené s očekáváním něčeho nového. Noví spolužáci, nové prostředí, učitelé, pravidla, jídelna, studijní obor a mnoho dalšího. Někdo cítí strach, někdo radost, smutek, štěstí – vše záleží na tom odkud a s čím na naší školu přichází.

Snažíme se našim prvákům zpříjemnit začátek jejich působení na naší škole, jak to jen jde: Pomáháme jim při bloudění po škole, ukazujeme jim, jak vypadá profesor, kterého právě hledají a trpělivě vysvětlujeme kde jsou nejbližší toalety.

Další a snad nejvhodnější způsob soužití se s novým prostředím je adaptační kurz. Do Hrachova odjíždí všichni žáci prvního ročníku, aby se lépe poznali mezi sebou ve třídě, skrz třídami a také poznali své vyučující. Kurz se snažíme naplnit různorodými aktivitami, aby si každý našel své uplatnění a poznal své nové spolužáky.

Stejně tomu bylo i tento školní rok. Osmnáct sportovců dojelo do Hrachova na kole v rekordním čase. Program kurzu byl naplněn aktivitami na seznamování, kooperaci a sportovním vyžitím. Navštívili nás učitelé, kteří učí v prvním ročníků a strávili se studenty svůj volný čas. Odpoledne druhého dne pak bylo vyplněno mezitřídními soutěžemi, které nakonec vyhrála třída 1.SP. Vše jsme zakončili táborákem, u kterého jsme si opekli buřty.

soUTĚŽE 2018

   Letošní kurz nám velice přálo počasí, které si objednal vedoucí kurzu. Další pozitivní stránkou bylo určitě slušné a aktivní chování studentů, které je pro naší školu typické. Celý kurz tak hodnotíme kladně a budeme se jen těšit, že se s co největším počtem zúčastněných potkáme na lyžařském, sportovním a vodáckém kurzu v průběhu jejich studia, které jistě zvládnou bez problémů, pokud k němu přistoupí jako k aktivitám na adaptačním kurzu.

Mgr. Filip Troch