Modernizace školy začíná

V současné době vrcholí přípravy na největší modernizaci školy v její historii.Z prostředků EU bude postupně obměňováno vybavení laboratoří všech oborů na naší škole.Jsou dokončeny stavební úpravy pro přesun a instalaci obráběcích center, dále již postupně přichází výpočetní a zobrazovací technika. Nedílnou součástí je i výměna nábytku v jednotlivých laboratořích pozemního stavitelství, strojírenství i elektro oboru.Tuto obrovskou změnu podpořil náš zřizovatel – Středočeský kraj i město Příbram, které zainvestovalo generální rekonstrukci 3 pater toalet v budově B. Moderní vybavení jistě povede ke zlepšení podmínek pro výuku, ale i zvýší využitelnost našich absolventů . Tímto krokem se příbramská průmyslovka zařadí mezi top technické školy v České republice.