Výstava modelů a obhajoby ročníkových prací

      Dny 14.6. a 15.6.2018 měli studenti 3.ročníku oboru Stavebnictví již v předstihu zatržené ve svých diářích jako velmi důležité … hlavním důvodem byly plánované obhajoby ročníkových prací                  v předmětu Ateliérová tvorba. Studenti zde měli představit vlastní návrh bytového domu, jako součást ročníkové práce, které se věnovali v průběhu 2.pololetí tohoto školního roku.

Hodnocení bylo zaměřeno na 3 oblasti:

– prezentace návrhu bytového domu

– plakát mapující základní charakteristiky objektu, včetně umístění ve vybrané lokalitě

– prostorový model z kartonu

Jelikož se tyto obhajoby staly nedílnou součástí soutěže “O NEJLEPŠÍ BYTOVÝ DŮM”, jednotlivé oblasti byly bodově ohodnocené a bylo určeno i celkové pořadí.

1. místo Ondřej ŠTĚCH

2.místo Vojtěch KVĚT

3.místo Michal HRBEK

      Ve dnech 18. a 19.6.2018 proběhla i soutěžní “Výstava modelů BD”, kdy se mohla do hodnocení studentských návrhů zapojit i veřejnost (studenti a kantoři naší SPŠ, ale i další návštěvníci školy) … Cenu veřejnosti získal návrh studenta Ondřeje ŠTĚCHA.

      Na závěr bych rád vyjádřil spokojenost s tím, že většina studentů se postavila k závěrečnému úkolu v Ateliérové tvorbě velmi zodpovědně, o čemž svědčí i poměrně solidní úroveň prezentovaných prací, ať již modelů či plakátů. Vítězům samozřejmě sluší poblahopřát a do budoucna si lze přát obdobně zdařilé soutěžní akce oboru Stavebnictví.

                                                                                                                    Ing. Václav Svoboda

IMG_0813IMG_0812IMG_0816IMG_0815IMG_0817

IMG_0821IMG_0819

IMG_0842

IMG_0852IMG_0864IMG_0845IMG_0854IMG_0856