Odborné strojařské exkurze

Kovosvit MAS Sezimovo Ústí

 

Dne 14.6.2018 žáci oboru Strojírenství  třídy 3.SP a 2.SP navštívili strojírenský závod Kovosvit MAS Sezimovo Ústí. Závod se zabývá výrobou CNC obráběcích center. Prošli jsme dva základní provozy a to slévárnou šedé a temperované litiny, jak od výroby forem až po vlastní lití. Protože slévárna je velice nebezpečné pracoviště, tak provoz jsme procházeli po 10 žácích s průvodcem. Druhý provoz zabývající se obráběním komponentů pro CNC stroje a dále montáží CNC obráběcích center. Výklad na jednotlivých pracovištích byl velice podrobný a pro studenty velice zajímavý.

Žákům tato exkurze přinesla mnoho nových informací, kterou využijí při výuce předmětu Stavba provoz strojů a Strojírenská technologie. V odpoledních hodinách jsme se vrátili zpět do Příbrami.

 

Zásobník plynu Háje u Příbrami

 

Dne 21.6.2018 žáci oboru Strojírenství  třídy 1.SP a oboru Pozemní stavitelství třídy 1.PA byli pozváni na dvacetileté výročí otevření provozu podzemního zásobníku zemního plynu Háje u Příbrami od firmy INNOGY provozující tento zásobník. Žákům byla podána informace o stavbě, provozu a účelu tohoto zařízení a zároveň si prohlédli zařízení na stlačování zemního plynu pomocí turbokompresoru poháněného spalovací turbínou a ostatní obslužná zařízení. Na závěr exkurze byla předvedena ukázka záchranářských složek při mimořádných událostech.

ing. Václav Benda

 

DSCN2609