Středoškolská technika

StreTech Praha 2018

Ve středu 6. června 2018 se v Praze na Fakultě strojní ČVUT konala konference StreTech, jejímž hlavním cílem je, umožnit setkání a prezentaci prací středoškolských studentů a jejich škol na univerzitní půdě. Setkání se zúčastnily delegace ze středních škol z celé republiky a bylo prezentováno téměř 150 příspěvků od autorů z celého spektra vědních oborů od humanitních až po technické.

Za naši školu jsem prezentoval „Alternativní výrobu elektrické energie“. Elektrárna se skládá ze dvou plechových nádob, mezi kterými je připojen „Peltierův  článek“ ve funkci termoelektrického článku. Termoelektrické články jsou využity ke generování elektrické energie. V elektrárně je připojeno do série 10 termoelektrických článků. Vyrobené napětí je stabilizováno na 5 V a přivedeno na USB port, ze kterého lze nabíjet mobilní telefon.

Podle dotazů při prezentaci, byl o moji elektrárnu velký zájem. Těším se na další ročník a začínám přemýšlet na dalším zařízení, s kterým ostatní překvapím.

Libor Šmíd, student třetího ročníku oboru Elektrotechnika, ŠVP Multimédia a informatika.