Zajímavá přednáška pro stavaře

Ve čtvrtek 5.4.2018 se v prostorách naší školy uskutečnila zajímavá odborná přednáška, které se zúčastnili studenti 3. a 4.ročníku oboru Stavebnictví. Přednášejícími byli tentokrát zástupci firmy Wienerberger. Posluchačům byly poskytnuty základní informace o výrobním sortimentu zmiňované firmy a zásadách aplikace vyráběných prvků – tj. především keramických zdících komponentů a stropního systému. Tuto přednášku lze hodnotit jako velice zdařilo, jelikož každý z přítomných studentů se mohl seznámit jak se správným, tedy doporučeným, řešením stavebních konstrukcí, tak i  chybným využitím keramických dílců na některých konkrétních stavbách.

Na závěr bych rád touto cestou ještě jednou poděkoval především hlavnímu přednášejícímu, ing. Petráškovi.

Ing. Václav Svoboda

IMG_0807IMG_0808IMG_0809