Klub mladého diváka při SPŠ a VOŠ Příbram

Klub mladého diváka při SPŠ a VOŠ Příbram

Evžen Oněgin v příbramském divadle… hned jak se tato zpráva ke mně donesla, upadl jsem do stavu velkého chtění. Chtěl jsem, a moc představení vidět.
Klub mladého diváka mi to umožnil. A neumožnil to pouze mně, ale všem jeho členům. Naše střední škola nemá tak pevný divácký základ, přesto se zde ještě najdou milovníci umění, především toho divadelního.
Nyní k samotnému představení. Nemá cenu, drahý čtenáři, nějak dopodrobna rozebírat ruský romantismus, Puškina či samotný román Evžen Oněgin. Je jisté, že ke správnému „nadpozemskému“ kulturnímu zážitku nemůže dojít bez porozumění době, autorovi, dílu. Tak jako i u jiných představení…
Podle mě to byl zážitek vskutku velkolepý. Krásné kostýmy, především Oněginův kabát (nutně ho potřebuji). Dále jednoduché, leč velmi vkusné rekvizity. To vše doprovázeno hudební kulisou, a především hrou na piáno, kterou nás uchvacoval sám Evžen Oněgin. Nic tomu neberou ani mírně se měnící kulisy s minimalisticky pojatým hereckým obsazením. Lehce seškrtaný je i výpravný děj veršovaného románu. Nijak to však neumenšuje genialitu Puškinova milostného příběhu. Naopak. Řečeno je vše, co zaznít má.
Bylo to jedno z nejhezčích představení při KMD, pro mne opravdu nádherný zážitek a je mi upřímně líto lidí, kteří neměli možnost být jeho součástí.

Jaroslav Nedavaška – 4. EP