TRADIČNÍ STUDENTSKÁ ODBORNÁ SOUTĚŽ

V pondělí 19. 12. 2016 vyvrcholil letošní ročník odborné soutěže, ve kterém měli možnost se utkat všichni studenti oboru stavebnictví. Zastoupení chybělo pouze 4. ročníku, ostatní měli svá “želízka v ohni”.

                          IMG_0512u

Jako první představili svoji práci studentky 2.PA, Štěpánka Midlochová a Michaela Látrová. Téma jejich práce bylo přístavba provozu potravinového průmyslu. V jejich podání šlo o popis skutečně prováděné stavby na okraji Příbrami. Stavbu popsali od hloubení základů až po vnitřní úpravy povrchů. Prezentace byla doplněna o stavební výkres a velké množství fotek, které celou situaci přesně dokreslili.

                    IMG_0519.ujpg

Druhý soutěžící, tentokrát ze 3. ročníku, Jan Cimburek, se statečně ujal sám tématu, které úzce souvisí s naší školou. Jeho úkolem bylo navrhnout řešení pro prostoy mezi budovami B a C tak, aby tam mohla probíhat výuka předmětu praxe. Jan navrhl dvě varianty, v rozdílných cenových hladinách a zhodnotil výhody a nevýhody obou variant.

              IMG_0521u

Třetí tým, opět v dívčím složení, si vybral téma “Významná stavební, kulturní nebo přírodní památka”. Konkrétně kostel Sv. Jakuba staršího, stojící na náměstí T. G. M. v Příbrami. Práce byla zaměřena především na interiér kostela a památky, které tam ukrývá.

IMG_0523.ujpg

V závěru se do boje pustili nejmladší účastníci celé soutěže, zástupci prvních ročníků. Kluci si opět zvolili tvůrčí téma a představili návrh na obnovení rekreačního areálu Častoboř, který je od roku 1999 mimo provoz. Kromě vybudování nové hlavní budovy s restaurací a zázemím střediska, navrhli i úpravu, rozšíření, chatek.

IMG_0533u

A jak to dopadlo?

1.místo: Ladislav Kříž, Matěj Pecholt (1.ročník)

2. místo: Jan Cimburek (3.ročník)

3. místo: Štěpánka Midlochová, Michaela Látrová (2. ročník)

EK