Strojaři ve firmě MUBEA Žebrák

Dne 7. 10. 2015  třída 4.SP obor Strojírenství navštívila firmu MUBEA Žebrák. Cílem exkurze bylo seznámení s provozem nástrojárny nacházející se v bývalém závodě TOS Žebrák. Vedoucí provozu-náš absolvent oboru Strojírenství v roce 1995 ing. Špicl žáky seznámil s historií a výrobním programem celé firmy. Žákům nabídl po studiích zaměstnání v podniku jako konstruktér, technolog nebo kontrolor. Žáci mohou získat studijní stipendium, a to i během studia na vysoké škole. Po základních informací o firmě si prohlédli provoz nástrojárny – CNC centra, netřískové obrábění, montáž přípravků a celých linek, tepelné zpracování a výroba tvářecích nástrojů. Pro žáky to měli velký význam pro pochopení organizace provozu, porovnání teoretické výuky ve škole a využití těchto znalostí v praxi.

                                                             Ing. Václav Benda