Adaptační kurz 2015

nicole_blinking_mw Rok 2015 se zapíše pro devět desítek studentů, jako jejich vstup do středoškolského života. Tento vstup byl velice rychlý, protože v úterý 1. září se studenti stihli zlehka rozkoukat po škole a seznámit se s jejím řádem a hned druhý den vyráželi směr Hrachov na adaptační kurz, kde se měli seznámit se svými spolužáky, třídními a jinými vyučujícími.

IMG_1527  IMG_1535 IMG_1536IMG_1531IMG_1538 IMG_1541

Jedenáct studentů zdolalo 30km trať na kole pod dozorem vyučujících, za jejich odhodlání a výkon jim patří jistě pochvala. Po příjezdu autobusů se zbytkem studentů probíhalo ubytovávání, první oťukávání a předání informací o průběhu a pravidlech kurzu. Všechny tyto činnosti nám jistě zpříjemnil fakt, že první jídlo, kterým nás paní kuchařky přivítaly, byl vynikající řízek s bramborem, místo tradičního UHO s těstovinou.

Středeční odpoledne se pak neslo v duchu her zaměřených na seznámení, kooperaci a zjišťování některých vlastností o svých nových spolužácích a o sobě. Odpolední outing nám lehce zhatilo deštivé počasí, tak studenti měli více času na vlastní volbu aktivit, kterou se pro většinu z nich stala obíhačka ve stylu, hraj s tím, co ti přijde pod ruku.

Čtvrteční den jsme již tradičně zahájili přespolním během na 3km, kterého se tento rok zúčastnili skoro všichni studenti, až na jednu výjimku ze zdravotních důvodů, plus jako sportovně-kulturní vložka se zúčastnily dvě třídní profesorky: Lenka Doležalová a Eva Turská. Dá se říci, že všichni k této disciplíně přistoupili aktivně, za což jim patří malé bezvýznamné plus. Nejaktivnějším chlapcem se stal Matěj Polidar ze třídy 1.SP, který s časem 11:22 jen o 22 vteřin nestačil na nejlepší historický čas Milana Krůty z roku 2013. Nejrychlejší běžkyní pak byla Michaela Zajíčková, ze třídy 1.PA.

Kompletní výsledky:

https://www.facebook.com/SPSaVOSPribram/photos/pcb.510228209157258/510227759157303/?type=1&theater

            Po opět kvalitním obědu, v podobě staročeské klasiky: knedlo-vepřo-zelo a po nutném odpočinku si mohli studenti vyzkoušet méně tradiční disciplíny, jako střelbu ze vzduchovky, ručkování přes říčku Brzinu, průlez a prondavání pavučinou a zkoušku kolegiálnosti při pádu důvěry. Večerní program, stejně jako den předtím vyplňovaly sportovní aktivity jako je fotbal, basketball, voleyball, frisbee a badminton.

Po večeři si ty zdatnější jako zákusek opekli buřta na ohni, který nám lehce překazil drobný deštík. V pátek ráno nás čekalo už jen balení, uklízení a hodnocení kurzu. Zbytek cyklistů se vydal vstříc lehce kopcovité cestě zpět k průmyslovce, která nebyla nejlehčí.

Celý kurz hodnotím jako vydařený, bez větších problémů. Budu tedy doufat, že splnil své cíle a našim novým žákům pomůže, lépe se cítit ve škole (a nejen po tělocviku), najít si přátele na celý život, jako se to podařilo mnoha našim absolventům a úspěšně projít studiem ve stanoveném čtyřletém období.

Fíla