Úmrtí Ing. Vladimíra Baiera

lb
Ředitelství školy oznamuje, že nás 28. 8. ve věku 88 let opustil náš dlouholetý kolega Ing. Vladimír Baier. Jeho působení na naší škole je svázáno především s výukou strojírenských předmětů ve strojírenských a hornických oborech. Byl zakladatelem laboratoří pro výuku v oblasti kontroly a měření. I v pozdním důchodovém věku pomáhal škole při nečekaných zástupech za nepřítomné kolegy.
Do současnosti se aktivně zajímal o dění a novinky a často se rád do našich řad vracel. Jeho oblíbenost potvrzuje i řada pozvání na srazy absolventů, kterých se hojně účastnil. Svojí délkou působení za katedrou i osobitou povahou se zařadil mezi legendy profesorského sboru.
Čest jeho památce
PaedDr. Tomáš Hlaváč, ředitel školy