Předvánoční soutěž stavařů

V pondělí 15.12.2014 se uskutečnil již 21.ročník tradiční Studentské odborné soutěže oboru Stavebnictví. Pro nezasvěcené je nutné připomenout, že tato akce není jednorázovou, jak by se na první pohled zdálo. Již na začátku měsíce října si účastníci soutěže (tentokrát jich bylo 17 z různých tříd oboru) mohli zvolit některý z ryze stavebních okruhů a v následujícím období se věnovat jeho zpracování. To znamenalo v některých případech navštívit stavbu, prostudovat projektovou dokumentaci, pořídit sadu fotografií, pohrát si s vizualizací v grafickém programu či prolistovat archivní materiály různých historických staveb, začíst se do životopisů významných osobností atd. Poté následovaly konzultace s vyučujícími a hlavně zpracování do ucelené formy tak, aby bylo možné zvolené téma prezentovat před odbornou porotou v den D. A to vše samozřejmě nad rámec výuky.

A jak to vše dopadlo?

První místo obsadila dvojice ze třídy 2.PA, Simona Pokorná a Michael Kočí. Soutěžní práce, které se věnovali, byla zaměřená na průběh výstavby rodinného domku. Druhé místo vybojovali Tereza Poslušná a Ivan Matoušek (2.PA), kteří upoutali porotu především profesionálním výstupem při prezentaci tématu „Zámek v Březnici“. Třetí místo patří družstvu sestavenému z žáků 4.ročníku, Jakubu Kuchařovi a Ondřeji Michalovi, kteří zaměřili svojí prezentaci na studii „Parkovacího domu v Příbrami.

Nutno podotknout, že úroveň soutěžních prací byla v letošním ročníku na velmi vysoké úrovni, takže sestavit konečné pořadí nebylo pro odbornou porotu vůbec jednoduché. Do budoucna si lze pouze přát, aby se v následujícím ročníku zapojilo do této akce ještě více studentů oboru, kteří by si chtěli rozšířit svůj stavařský obzor.

 

Ing.Václav Svoboda

IMG_0036 IMG_0037 IMG_0040 IMG_0042 IMG_0047 IMG_0048 IMG_0050 IMG_0052 IMG_0055 IMG_0056 IMG_0057 IMG_0058 IMG_0059 IMG_0060 IMG_0062 IMG_0064 IMG_0066 IMG_0067 IMG_0068