Vyhodnocení projektu "Prezentace školy nebo studijního oboru"

Dne 4. 3. 2014 se v učebně IKT uskutečnilo vyhodnocení školního projektu „Prezentace školy nebo studijního oboru“, jehož cílem bylo představit naší školu nebo studijní obor prostřednictvím prezentačního programu MS PowerPoint. Projekt byl určen pro žáky druhých ročníků.

Ze šedesáti odevzdaných prezentací vybrala komise složená z učitelů IKT pět nejzajímavějších prací a navrhla ocenění v následujícím pořadí:

1. Jana Sladká, 2. EM

2. Pavel Rozsypal, 2. EM

3. Martin Čech, 2. EP

4. Dominik Čížek, 2. SP

5. Filip Hácha, 2. EP

Nejúspěšnějším studentům předal ředitel školy diplom, první tři místa byla oceněna finanční částkou, nechyběly ani tradiční sladkosti.

Blahopřejeme vítězům a přejeme mnoho dalších úspěchů v počítačové tvorbě.

Katedra IKT

Diplom Sladka Diplom RozsypalDiplom Cech  IMG_2248u IMG_0471u