Adaptační kurz 2013

Adaptační kurz je první příležitostí pro žáky prvních ročníků, aby se lépe seznámili mezi sebou ve třídě, se svými vyučujícími a s ostatními studenty 1. ročníků. Pro rok 2013 jsme zvolili lokalitu Hrachova u říčky Brziny.

Zhruba stovka žáků a vyučujících se vydala 11. září vstříc novým zážitkům. Několik odvážlivců zdolalo trať cyklopohonem. Po příjezdu do areálu, který je obklopen přírodou, jsem se ubytovali a začali se seznamovat s prostředím. Počasí nám celkem přálo i přes nepříznivou předpověď.

Celý kurz byl pak vyplněn aktivitami zaměřenými, na seznamování, kooperaci, sportovní činnosti a zábavu. Skoro všichni žáci přistoupili k aktivitám pozitivně a aktivně, stejně jako učitelé, za což patří oběma stranám velké díky.

Již druhý adaptační kurz jsme tedy zvládli bez velkých problémů, zranění a porušení stanovených pravidel, což je skvělá vizitka. Nezbývá než všem prvákům popřát bezproblémový vstup do čtyřletého studia a minimálně tolik pozitivní energie, kterou vynaložili do dění na kurzu.

Mgr. Filip Troch – vedoucí kurzu