Hlavní stránka

Středočeský kraj

Střední průmyslová škola Příbram je školou s bohatou tradicí. Za dobu svého působení vychovala tisíce odborníků, z nichž někteří se stali významnými a uznávanými osobnostmi či zaujímají špičková místa ve svém oboru. Je jednou z nejvýznamnějších škol v naší republice. Její vznik je datován obdobím 1849–1851, v roce 2011 tak oslavila 160 let od zahájení vyučování, čímž se řadí v odborném školství mezi školy nejstarší.

Původně byla škola dvouletá s výukou hornictví, později čtyřletá, zakončená maturitní zkouškou v oboru důlního měřictví, těžby rudných ložisek, hutnictví, geologie a úpravnictví. Od roku 1965 byl zaveden nový obor Strojírenství. Koncem osmdesátých let po útlumu těžby v našem okrese byly na základě potřeby regionu zavedeny postupně nové studijní obory Stavební geologie a ekologie, Slaboproudá elektrotechnika a Management ve strojírenství. V roce 1994 naše škola rozšířila působnost o výuku studijního oboru Pozemní stavitelství. Od roku 2009 probíhá výuka dle nových školních vzdělávacích programů.

Střední průmyslová škola v současné době nabízí tři studijní obory zakončené maturitní zkouškou: Elektrotechnika (zaměření POČÍTAČOVÉ TECHNOLOGIE a MULTIMÉDIA A INFORMATIKA), Stavebnictví (zaměření POZEMNÍ STAVITELSTVÍ a POZEMNÍ STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURA) a Strojírenství (zaměření STROJÍRENSTVÍ POČÍTAČOVÉ). Vyšší odborná škola pak šestisemestrální studium Řízení sportovních a tělovýchovných činností a organizací. Všechny uvedené obory umožňují absolventům pokračovat ve studiu na vysokých školách.

Pedagogický sbor tvoří řada plně kvalifikovaných pedagogů. Velká část pedagogického sboru získala odbornou praxi a řada vyučujících absolvovala odborné stáže a kurzy u nás i v zahraničí.

[Best_Wordpress_Gallery id=”45″ gal_title=”19-01-28-Prezentace-skoly”]

Tyto stránky jsou optimalizovány pro prohlížeče typu Firefox a Internet Explorer 10.