pskok

Upomínka na poslední akademický Skok přes kůži v Příbrami dne 24. listopadu 1945.