tgm

T. G. MASARYK, čestný doktor Vysoké školy báňské v Příbrami

T. G. MASARYK,
čestný doktor Vysoké školy báňské v Příbrami