Maturitní ročníky 1971

Bárta Jiří, Boháčková Dagmar, Dojivová Zdeňka, Duben Aleš, Hendrychová Libuše, Holovko Dimitrij, Kolenčíková Zdenka, Kostková Dagmar, Kraft Jiří, Kraj Josef, Kučera Antonín, Málková Olga, Marcín Milan, Minařík Antonín, Piorecká Eva, Rosa Rostislav, Sýkora Jan, Švec Gustav, Tůma Stanislav, Vogelová Dagmar

71M4g

4.H - Hutnictví neželezných kovů

Třídní učitel: Josef Cerman
Behemská Eva, Bezkočková Eva, Bláhová Milena, Břendová Blanka, Burianová Milena, Franěk František, Griz Michal, Havelka Vladislav, Kadlec Jaroslav, Kantor Petr, Kříček František, Kůs Jiří, Pazderníková Miluše, Pechková Ludmila, Průšková Alena, Příman Vojtěch, Rosenbaumová Jitka, Růžičková Bohumila, Sobotková Blanka, Sodomka Jiří, Šourek Josef, Šperl Zdeněk, Štěpánková Jitka, Švábová Jana

71M4h

4.H - Hutnictví neželezných kovů

Třídní učitel: Josef Cerman
Behemská Eva, Bezkočková Eva, Bláhová Milena, Břendová Blanka, Burianová Milena, Franěk František, Griz Michal, Havelka Vladislav, Kadlec Jaroslav, Kantor Petr, Kříček František, Kůs Jiří, Pazderníková Miluše, Pechková Ludmila, Průšková Alena, Příman Vojtěch, Rosenbaumová Jitka, Růžičková Bohumila, Sobotková Blanka, Sodomka Jiří, Šourek Josef, Šperl Zdeněk, Štěpánková Jitka, Švábová Jana

71M4hut

4.SA - Strojírenství

Třídní učitel: Karel Koliandr
Adamec Ivan, Bernat Petr, Dušek Ladislav, Gavalec Milan, Gonos Petr, Hájek Zdeněk, Hejnic Jiří, Holý Miroslav, Hovorka Milan, Jeřábek Jaroslav, Jezl František, Jiřáček František, Jungbauer Václav, Kabíček Jan, Kohout Miloslav, Kopecký Pavel, Krákora Jiří, Krejčí Bohumil, Kubík Josef, Kuník František , Liška František, Matějka Josef, Mergl Jiří, Mikeš Václav, Milec Jiří, Müller Václav, Noha Otakar, Novotný Jan, Ondráček Jiří, Plachý Jaroslav, Potenec Milan, Prášil Jiří, Proskočil František, Růžička Milan, Wiktora Karel, Šubrt Michal

71M4sa