Maturitní ročníky 1967

Ročník IV.D - Dobývání ložisek rudných

Třídní: Ing. Bedřich PAŘÍZEK
 1. Bureš František
 2. Caletka Josef
 3. Dvořák Josef
 4. Fous Jaroslav
 5. Hlaváč Emanuel
 6. Hlubuček Milan
 7. Hradil Miroslav
 8. Husták Zdeněk
 1. Klír Zdeněk
 2. Král František
 3. Kryšpín Jan
 4. Kužílek Josef
 5. Laburda Miloš
 6. Laža Lubomír
 7. Pešek Robert
 8. Peter Zdeněk
 1. Ptáček Jan
 2. Slepička Jaroslav
 3. Šimek Milan
 4. Štefan František
 5. Švec Otakar
 6. Vacek František
 7. Vlk František

 

 

Ročník IV. Ú - Úprava užitkových nerostů

Třídní: Ing. Karel HORNÝ
 1. Albrechtová Libuše
 2. Beran Jan
 3. Endrštová Věra
 4. Havelka Jiří
 5. Havlíček Jan
 6. Havlíčková Jaroslava
 7. Jerhotová Jana
 8. Kohoutová Miloslava
 9. Kojanová Marta
 1. Kořínková Jana
 2. Košutová Marie
 3. Kron Vladimír
 4. Křivonosková Alena
 5. Lacinová Ladislava
 6. Mestková Miroslava
 7. Mezerová Ilona
 8. Míka Jan
 9. Míka Josef
 1. Pařízková Jarmila
 2. Rampová Jaroslava
 3. Rothbauer Ladislav
 4. Svoboda Eduard
 5. Škodová Alena
 6. Vacková Dagmar
 7. Vobrouček František
 8. Vodolan Josef

 

 

Ročník IV.G - Geologie

Třídní: Zdeněk PETŘEK
 1. Bělochová Anna
 2. Cízl Milan
 3. Friedl Petr
 4. Glos Jiří
 5. Chorazy Jan
 6. Janek Jan
 7. Jelínková Jaroslava
 8. Jílková Marie
 9. Kočová Dagmar
 1. Koevová Ivana
 2. Kolářová Marie
 3. Kovář Karel
 4. Kovářová Věnceslava
 5. Lhotáková Daniela
 6. Mazourek Blahoslav
 7. Neumannová Jana
 8. Novotný Pavel
 9. Pagáčová Věra
 1. Pekárková Růžena
 2. Pospíšil Karel
 3. Rada Jiří
 4. Rambovský František
 5. Štekl Jan
 6. Tomek Karel
 7. Traxler Ladislav
 8. Zahradník Ivan
 9. Žižková Libuše