Maturitní ročníky 1969

Ročník IV.D - Dobývání ložisek rudných

Třídní: Ing. Karel ODSTRČIL
 1. Figr Miroslav
 2. Hovorka Jiří
 3. Jansa Martin
 4. Kuncl František
 5. Kuneš Daniel
 1. Kylar Vladimír
 2. Linhart Pavel
 3. Nepraš Josef
 4. Rada Jan
 5. Rys František
 1. Svatoš Jiří
 2. Velechovský Ludvík
 3. Ventruba Milan
 4. Wimmer Jan
 5. Žižka Přemysl

 

 

Ročník IV. Ú - Úprava užitkových nerostů

Třídní: Karel KOLIANDR
 1. Barnet Jaroslav
 2. Brabcová Alena
 3. Černovská Hana
 4. Dvořáková Daniela
 5. Hálová Jitka
 6. Havrlík Jan
 7. Hubený Zdeněk
 8. Chvátalová Marie
 9. Kaňková Eva
 1. Kolouch Jiří
 2. Král Petr
 3. Kubrichtová Jarmila
 4. Kučerová Alena
 5. Langr Zdeněk
 6. Milkušicová Marta
 7. Míka Zdeněk
 8. Míková Jiřina
 9. Nipl Karel
 1. Pitrová Ivana
 2. Přenosilová Zdeňka
 3. Skopová Marie
 4. Šimandl Josef
 5. Šimková Danuše
 6. Šourková Danuše
 7. Štůsek Jiří

 

 

Ročník IV. G - Geologický průzkum a důlní měřictví

Třídní: František PŘEROVSKÝ
 1. Baladrán Miloš
 2. Dolejší Karel
 3. Dostál Jan
 4. Falcníková Alena
 5. Fejfar Vlastimil
 6. Friedl Rudolf
 7. Jahelka Zdeněk
 8. Kadlecová Jaroslava
 1. Knížáková Eva
 2. Kobera Petr
 3. Kottnauer Richard
 4. Kovařovic Karel
 5. Pekárek Jaroslav
 6. Peták Lubomír
 7. Pecka Zdeněk
 8. Polívka Jiří
 1. Pospíšil Petr
 2. Pták Drago
 3. Purket Petr
 4. Rakovský Václav
 5. Straka Ladislav
 6. Šteffan Zdeněk
 7. Tomandál Karel
 8. Wohlmuth František

 

 

Ročník IV. H - Hutnictví neželezných kovů

Třídní: Ing. Arnošt HAVRLÍK
 1. Beck Čestmír
 2. Brůček Václav
 3. Glacnerová Věra
 4. Harach Zdeno
 5. Holá Stanislava
 6. Jarolímek Pavel
 7. Ježková Milena
 8. Kliková Růžena
 9. Krejčová Kateřina
 10. Kroupová Eva
 1. Kuchařová Hana
 2. Kvapil Vlastimil
 3. Laffarová Iva
 4. Liška Otakar
 5. Macek Jaromír
 6. Meczlová Jarmila
 7. Poleníková Helena
 8. Porkert Pavel
 9. Roubalová Jana
 10. Sirotková Miluše
 1. Soukup Vilém
 2. Spálenský Lubomír
 3. Studnička Václav
 4. Šebánek Lubomír
 5. Šochman Josef
 6. Štochlová Marie
 7. Tříska Miroslav
 8. Uksová Věra
 9. Vlčková Radmila
 10. Záhořík Jan

 

 

Ročník IV. SA - Strojírenství

Třídní: Ing. Vladimír BAIER
 1. Bican Stanislav
 2. Bíza Václav
 3. Černý Leoš
 4. Došlý Jiří
 5. Fišer Jiří
 6. Holan Jan
 7. Houska Jiří
 8. Janda Josef
 9. Jedlička Zdeněk
 10. Kutil Milan
 1. Kyvíř Josef
 2. Legát Jan
 3. Lipka Emanuel
 4. Mácha Jaroslav
 5. Makkay Oldřich
 6. Marek Pavel
 7. Misterka Jiří
 8. Novotný Miroslav
 9. Ondráček Jan
 10. Pecka Jiří
 1. Peták Karel
 2. Píza Petr
 3. Pokorný jan
 4. Rytzko Petr
 5. Seiml Radomil
 6. Spilka Miroslav
 7. Šrein Jiří
 8. Záruba Tomáš

 

 

Ročník IV. SB - Strojírenství

Třídní: Třídní: Ing. Karel HORNÝ
 1. Bezoušková Marie
 2. Borovičková Marie
 3. Foučková Hana
 4. Jezbera Miloš
 5. Ježek Karel
 6. Kašparová Gizela
 7. Kottová Miroslava
 8. Kukačková Ludmila
 9. Lukavská Jitka
 10. Lukešová Marie
 1. Lžičař Miroslav
 2. Oktábcová Věra
 3. Paleček Jaroslav
 4. Pazderník Vladimír
 5. Pečenková Dana
 6. Poláková Jiřina
 7. Rysová Marie
 8. Sadílková Eva
 9. Soukupová Marie
 10. Synek Stanislav
 1. Sýkora Ladislav
 2. Švarcová Anna
 3. Tesaříková Marie
 4. Tulach Milan
 5. Vajnarová Ivona
 6. Vaca Stanislav
 7. Vlasová Helena
 8. Vondrášek Josef
 9. Vopičková Anna
 10. Vošmik Josef