VÝSTAVA MODELŮ BYTOVÝCH DOMŮ

        Ve dnech 19. a 20.6.2024 se uskutečnila v prostorách budovy „C“ naší školy Výstava modelů bytových domů, prostřednictvím které studenti třídy 3.PA oboru Stavebnictví měli možnost prezentovat výsledky svých ročníkových prací. Hlavní pozornost návštěvníků této akce byla soustředěna především na prostorové modely, dostatečně vypovídající o kreativitě a umu jednotlivých autorů, ať již po stránce projekční či manuální zručnosti. Aby byla představa o záměru studentů dokonalá, byly vystavované exponáty doplněny i referenčními plakáty, upřesňujícími barevnost fasády či umístění navrhované stavby v konkrétní lokalitě.   

        Jelikož se jednalo o výstavu soutěžní, návštěvníci této akce se mohli zapojit do hlasování o nejlepší návrh (resp. model) bytového domu. Nutno podotknout, že úroveň vystavovaných děl byla na velmi solidní úrovni. 

A jak to vše dopadlo?

  1. Petra FIŠEROVÁ
  2. Josef SIROTEK
  3. Filip DOLEŽAL

                                             

                                                                                                         Ing.Václav Svoboda.