My vidíme, my slyšíme – synagoga v Březnici

Výstava autorských studentských děl v březnické synagoze za účasti studentů SOŠ a SOU Neratovice a SPŠ Příbram byla ukončením studentského autorského projektu My vidíme, my slyšíme, jehož premiéra se uskutečnila v dubnu 2024 v Neratovicích. Na výstavu navázala prohlídka synagogy v Březnici s kastelánem březnického zámku ing. Bartákem, slavnostní vyhlášení vítězných studentských prací a přednáška s diskuzí o Arnoštu Lustigovi a jeho sestře Haně Hnátové Lustigové v podání nejmladší generace přeživších PhDr. Hany Salajkové a jejího bratra Vladimíra Hnáta. Akci ještě zpestřila hra na foukací harmoniku a kytaru v podání pana Hnáty společně se studentem příbramské průmyslovky Břetislavem Slaninou. Nechyběla ani báseň pro maminku Hanu Hnátovou Lustigovou. Zajímaví hosté vnesli do prostoru synagogy připomenutí tragických historických událostí druhé světové války, alarmující otázku antisemitismu v konotaci se současným stavem společnosti, krásu a bolest poezie pro přeživší, manifestaci studentského talentu a jejich chuť participovat na takovýchto projektech a vůli diskutovat. Uvedený projekt vidíme jako velmi zdařilý a významný pro další osobnostní rozvoj studentů a povzbuzení pro týmovou spolupráci, která má v edukaci své nezbytné místo.