Čest památce Aleny Tršové

Ředitelství školy oznamuje, že nás navždy opustila naše dlouholetá spolupracovnice, paní Alena Tršová. Paní Alena pracovala na naší škole od roku 1992 do roku 2020 v pracovní pozici sekretářky školy, asistentky ředitele školy a vedoucí studijního oddělení. Její pracovitost, zkušenosti, znalosti i zapálenost pro školu… to vše z ní dělalo srdce i duši školy. 28 let zasvětila svůj pracovní život pro fungování školy, byla neúnavnou spojnicí mezi zaměstnanci a vedením školy, byla oblíbeným spojencem pro žáky školy, ráda pomáhala organizovat všechny aktivity žáků s cílem pomoci bezpečnému průběhu akcí. Nechyběla na žádném setkání žáků i absolventů a ráda s nimi prožívala jejich studentské příběhy i peripetie. Měla obrovskou důvěru od svých spolupracovníků, ale především od žáků a žákyň všech oborů. Nestalo se, aby někoho odmítla… radši si ukrojila část svého volného času a odpočinku. Byla známá svojí pracovitostí, systematičností a smyslem pro administrativní pořádek. Její mimořádná paměť a přehled nám v mnoha případech pomohl při řešení mimořádných událostí i při komplikovaných úředních jednáních. Domů neodcházela nikdy, dokud neměla čistý stůl a vše vyřízeno. Své diplomatické schopnosti hojně využívala při jednání s rodiči, úřady i spolupracovníky tak, aby všichni účastníci jednání odcházeli spokojeni a s pocitem férového a věcného jednání. Byla mimořádnou oporou pro vedení školy i všechny zaměstnance školy, zachovávala si obrovský nadhled i smysl pro humor. Její neuvěřitelné pracovní nasazení si však vybralo svoji daň, v posledních letech bojovala s onemocněním, které ji postupně vyřadilo z pracovního života. I v době nemoci se však živě zajímala o chod školy a byla nám nápomocna radou i cennými podněty.

Alena

Za celou školu i stovky absolventů si jí  dovoluji upřímně poděkovat za vše, co pro školu udělala. Bylo nám velkou ctí, že jsme spolu prožili tak obrovský kus života …..

ČEST  JEJÍ  PAMÁTCE

za všechny spolupracovnice, spolupracovníky, žáky a absolventy

PaedDr. Tomáš Hlaváč, ředitel školy