Třídy 3.EP a 3.IT v datacentru seznam.cz

V pátek 12. dubna vyrazili žáci 3. ročníků oborů IT a Elektrotechnika na exkurzi do datacentra Nagoja firmy seznam.cz, které se nachází v Benátkách nad Jizerou. V krátké prezentaci byli seznámeni s problematikou korporátních i komerčních datových center, zálohováním dat i záložního napájení elektřinou a dalšími aspekty, se kterými se musí provozovatelé v této moderní oblasti vypořádat. Následně žáci prošli veškeré zázemí, prohlédli si zajímavé vlastní řešení konceptu hardwaru serverů i originální řešení jejich chlazení. Bylo dobře patrné, že v této oblasti se propojuje řada technických disciplín, nejenom Elektrotechnika a Informatika. Akci jsme zakončili prohlídkou Benátek (nad Jizerou) a obědem.

ELE, IKT