Pozvánky  k jednotné přijímací zkoušce odeslány

Vážení rodiče a uchazeči,

Škola odeslala v sobotu 23. 3. 2024 uchazečům pozvánky k jednotným přijímacím zkouškám (JPZ).Uchazeči byli pro konání JPZ na jednotlivé školy rozřazeni organizací CERMAT. Pořadí škol uvedené v přihlášce uchazeče ke studiu není rozhodující (proto věnujte důkladně pozornost termínům na pozvánce). Pokud byl uchazeč přiřazen do naší školy na oba termíny, přišly mu dvě pozvánky.  Může ovšem nastat situace, kdy k nám vůbec na JPZ nepůjde a byl přiřazen do škol, kam podal ostatní přihlášky.

Pozvánky byly odeslány v závislosti na formě podání přihlášky: Podání přihlášky elektronickou formou – pozvánka odeslána prostřednictvím systému DIPSY (je třeba se do systému přihlásit stejně jako v okamžiku podání přihlášky a v systému si pozvánku stáhnout). Podání přihlášky hybridní (výpisem z DIPSY) a papírovou formou: pozvánka odeslána poštou (doporučeně) na adresu a jméno toho, kdo přihlášku podal.

Pozvánka obsahuje:

–  Termíny a časy zkoušky z českého jazyka a zkoušky z matematiky

–  Seznam povolených pomůcek

–  Evidenční číslo přihlášky (= číslo, pod kterým budou na webových stránkách zveřejněné výsledky přijímacích zkoušek se stanoveným pořadím uchazečů)

–  Dobu trvání obou zkoušek

–  Uchazeči, kteří podali oprávněnou žádost o osvobození zkoušky z českého jazyka, rovněž obdrželi pozvánku na ústní pohovor.

V případě nejasností se obraťte na sekretariát školy.