Rozhovor s loňskými úspěšnými absolventy oboru Strojírenství

Jan Rydrych – Západočeská univerzita v Plzni

1) Kterou VŠ studuješ a jaký obor?

Studuji na Západočeské univerzitě v Plzni obor Strojní inženýrství, takže by se dalo říct, že jsem v podstatě navázal na předchozí studium.

2) Proč jsi se právě takto rozhodl?

Pro studium na vysoké škole jsem se rozhodl na konci třetího ročníku střední školy. Rozhodoval jsem se mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokým učením technickým v Brně. Mnou zvolený obor na obou univerzitách bylo Strojní inženýrství. Nakonec jsem zvolil univerzitu v Plzni, vzhledem k dojezdové vzdálenosti a velké podobnosti studia.

3) Které znalosti a dovednosti ze SPŠ a VOŠ Příbram jsi v dalším studiu na vysoké škole uplatnil?

Na vysoké škole na pravidelné bázi využívám znalosti ze střední školy jako je třeba čtení výkresů, poznatky z mechaniky a mnoho dalšího. Za tyto znalosti jsem byl dokonce několikrát pochválen učiteli strojírenských předmětů.

4) Jak se ti studium na vysoké škole daří?

Aktuálně mi bude začínat druhý semestr a veškeré zkoušky z prvního semestru jsem úspěšně absolvoval na první pokus ve zkouškovém období.

 

Ondřej Bučil – Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

1) Kterou VŠ studuješ a jaký obor?

Studuji Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích. Zůstal jsem v oboru Strojírenství, kde nyní studuji bakalářský program na 3 roky. Jako navazující je zde i samozřejmě program magisterský, který je poté na 2 roky.

2) Proč jsi se právě takto rozhodl?

Napřed jsem se rozhodoval, jestli pokračovat v oboru Strojírenství nebo jít na Jihočeskou univerzitu a studovat program ochrany obyvatelstva. Po krátkém rozhodování jsem zvolil strojírenství. Vybíral jsem tedy z ČVUT v Praze, ZČU v Plzni a VŠTE, která sídlí v Českých Budějovicích. Věděl jsem o všech školách a většinu jsem i navštívil, kromě té z Budějovic. Lákala mě nová výzva v podobě školy, která vznikla až v roce 2006. Z tohoto důvodu zde nestudují desetitisíce studentů jako v ostatních školách, a tím se dalo očekávat i přátelštější prostředí, což se potvrdilo. Rozdílným aspektem byla také praxe, na které si škola zakládá. Máme zde i několik spolků, kterými jsou např. e-sport, fotbal, hokej a další.

3) Které znalosti a dovednosti ze SPŠ Příbram jsi již v dalším studiu uplatnil?

Mezi první patřilo jednoznačně technické kreslení. K zápočtu jsem musel narýsovat pár výkresů základních strojních součástí, které jsem ale již znal ze střední školy. Dalším předmětem jsou Části a mechanismy strojů, kde jsme probírali vše od šroubových spojů po spojky atd. (SPS I.). Výhodou bylo, že jsme postupovali právě podle učebnic, které jsme v Příbrami měli. V dalších semestrech budou předměty jako statika, mechanika, strojírenská technologie, pružnost a pevnost, konstruování pomocí PC a mnoho dalších.

4) Jak se ti studium daří?

Na VŠTE se studuje dobře. Základem je mít pár kamarádů a vědět, jak škola funguje. Podařilo se mi úspěšně dokončit semestr a byl jsem pochválen za kvalitu odevzdaných výkresů. Věřím, že mi v tomto právě velice pomohli učitelé, které jsem na SPŠ a VOŠ Příbram měl.

 

Děkujeme našim absolventům za rozhovor a přejeme v dalším studiu mnoho úspěchů!

Ing. Ondřej Stehlík

STR