Strojaři v JE Temelín

V prosinci se žáci druhého a třetího ročníku oboru strojírenství zúčastnili exkurze do jaderné elektrárny Temelín.

Exkurze se skládala ze dvou částí. Nejprve jsme byli uvítání v informačním centru na zámečku Vysoký Hrádek, který se  nachází poblíž elektrárny. Tam jsme byli seznámeni s tím, jak taková elektrárna pracuje a pomocí virtuální prohlídky jsme „prošli“ celou elektrárnou včetně pohledu na výměnu paliva v reaktoru.

Následně jsme byli rozděleni do skupin a absolvovali jsme pod vedením zkušených průvodců fyzickou prohlídku některých částí vlastní elektrárny a výukového „velína“ pro řízení provozu JE.

Celá prezentace byla ze strany JE velice dobře připravená a dozvěděli jsme se i spoustu zajímavostí ve vztahu k naší výuce a našemu oboru.

Katedra strojírenství 

 

STR