Prohlášení k situaci ve školství – financování regionálního školství

Zaměstnanci a učitelé Střední průmyslové a Vyšší odborné školy Příbram nesouhlasí se záměrem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR v oblasti financování regionálního školství:

  1. Nesouhlasíme s navrhovanou úpravou počtu odučených hodin PHmax, snížením o 15% oproti současnému stavu. Toto snížení je krokem zpět z hlediska dosahování vzdělávacích i výchovných cílů školy. Podle navržené úpravy bychom nebyli schopni zajistit základní cíle Školního vzdělávacího programu. U některých  oborů je hranice PHmax naprosto likvidační.
  2. Nesouhlasíme se záměrem převedení nepedagogických pracovníků pod zřizovatele škol z důvodu nejasné perspektivy i personální politiky jednotlivých zřizovatelů. Podporujeme návrhy na valorizaci platů nepedagogických pracovníků v kontextu dlouhodobého podfinancování této skupiny pracovníků pro jejich nezbytnost pro chod školy. Jejich oceňování vnímáme jako nedůstojné a nespravedlivé k jejich tolik potřebné práci.
  3. Trváme na dodržování zákona o financování platů učitelů tak, jak je schválen.

Symbolicky se tímto připojujeme k ostatním pracovníkům škol a školských zařízení, kteří svůj nesouhlas vyjadřují stávkou.