Teambuilding po průmyslovácku…

Od 15.9  do neděle 17.9. tohoto roku jsme se rozhodli zorganizovat takový adaptační kurz pro učitele a ostatní pracovníky školy. Zvolili jsme rekreační a školící středisko Svatý Štěpán, které se nachází na opačné straně Brd nedaleko od městečka Mýto. Již umístěním střediska se nabízela možnost nabídnout přepravu tam i zpět sportovně založeným jedincům, kterých se nakonec sešlo celkem 13 a vytvořili velmi vyrovnané cyklistické družstvo. Ostatní s celkového počtu 47 osob volili cestu osobními vozidly. Program byl zvolen tak, abychom prověřili naše znalosti, dovednosti i tělesnou zdatnost. O večerní program se pak postarala úžasná dvojice tělocvikářů Roman Vácha a Filip Troch. Jejich promyšlené  a připravené disciplíny pobavily všechny aktéry, které losem rozdělili do několika družstev. Výsledky byly velmi těsné a o pořadí se vlastně rozhodovalo až v poslední disciplíně. Samotný  závěr večera byl zpestřen třemi hudebníky (M. Švejda, J. Nekolný, T. Hlaváč).

Dopolední sobotní program byl věnován sportovním aktivitám uvnitř areálu, ale i na hladině( i pod hladinou) blízkého rybníku, kde si odvážlivci mohli vyzkoušet jízdu na pedel boardu, který přivezl nový kolega  J. Dvořák. Urputné souboje se odehrály ve stolním tenisu i v oblíbeném černošském cornhollu . Další skupiny si osvěžovaly svojí šikovnost  ve petangu a volejbalu. Po obědě jsme se  částečně na kolech a vozidly přesunuli do nedaleké obce Dobřív, kde je v provozu unikátní vodní hamr. Absolvovali jsme velmi zajímavou prohlídku i ukázku funkčního systému zpracování kovů za pomoci vodní energie. Nadšený průvodce nás získal svým vtipným a odlehčeným výkladem i vlastní ukázkou jednotlivých operací, vše za pomoci důmyslně sestrojených transmisí i kožených pásových převodů. Program jsme pak zakončili návratem do školícího střediska na kolech, vozidly a jedno družstvo pojalo návrat jako turistickou tůru (L. Pudilová, J. Lavičková, J. Řehout a L. Šmíd).  Zbytek dne byl opět vyplněn sportovními aktivitami i odpočinkem. Večerní program byl věnován neformálnímu posezení, nekončící debatou o stavu našeho školství i vzpomínkami na naše společné zážitky. Jedním z vrcholů večera bylo přijímání nových kolegů a kolegyň do naší průmyslovácké rodiny, všichni zdárně prošli průbováním a stali se plnohodnotnou naší součástí.

Nedělní  dopoledne bylo ve znamení úklidu a postupného ukončování všech disciplín. Cestou do Příbrami jsme ještě navštívili  Zámeček Tři trubky,  který byl po dlouholeté rekonstrukci otevřen veřejnosti. Shlédli jsme expozice věnované historii, přírodním podmínkám i vojenské přítomnosti. Součástí byla i prohlídka nedaleké malé vodní elektrárny, která v minulosti zásobovala el. proudem přilehlý objekt a v současnosti také prochází důkladnou rekonstrukcí.

Děkuji všem za úžasnou akci, která oslovila nečekaně velkou část naší školy, za samotný nápad  ( B.Štětinová), za přípravu i průběh. Vše bylo umocněno mimořádně teplým počasím i atraktivitou zvoleného regionu. Tak zase někdy příště…..