Výstava modelů BD

        Ve dnech 20. a 21.6.2023 proběhla v prostorách SPŠ výstava modelů bytových domů, prostřednictvím které studenti třídy 3.PA oboru Stavebnictví měli možnost prezentovat výsledky svých ročníkových prací. Hlavní pozornost návštěvníků této akce byla soustředěna především na prostorové modely, dostatečně vypovídající o kreativitě a umu autora, ať již po projekční stránce či manuální zručnosti. Aby byla představa o záměru studentů dokonalá, byly vystavované exponáty navíc doplněny referenčními plakáty, upřesňujícími barevnost fasády či umístění navrhované stavby v konkrétní lokalitě.   

        Jelikož se jednalo, stejně jako v minulosti, o výstavu soutěžní, návštěvníci této akce se mohli zapojit do hlasování o nejlepší model bytového domu. Co je nutné podotknout, že úroveň vystavovaných děl byla na velmi solidní úrovni. 

A jak to vše dopadlo?

  1. Jan VITVAR
  2. Kristýna KROPÁČKOVÁ
  3. Lenka VYMLÁTILOVÁ

Na závěr bych ještě rád poděkoval vedoucí obchodního střediska STAVMAT stavebniny v Příbrami, paní Kamile Jelínkové, za podporu při zajišťování cen pro soutěžící.

                                                                                                                                                      Ing. Václav Svoboda.