Budoucí stavaři na průzkumu mostních staveb

Ve čtvrtek 15.6.2023 se studenti třídy 3.PA vydali na velmi zajímavou exkurzi. Cílem této akce byl „průzkum“ mostních staveb, které postupně „vyrůstají“ na komunikaci D4. Jen pro upřesnění – jedná se o velmi frekventovanou dopravní tepnu směřující od Prahy k jižně situovaným městům, jako je Písek, Strakonice, České Budějovice aj. Každý, kdo v poslední době cestoval do této části naší republiky, jistě zaznamenal poměrně rozsáhlou stavební činnost, spojenou s mnoha přeložkami a omezeními.

O to více si ceníme vstřícnosti pracovníků firmy Stavby mostů, kteří nám umožnili vstup na 2 z několika realizovaných objektů … konkrétně se jednalo o stavby mostů, kdy první z nich se nachází v blízkosti obce Milín a druhý ve stoupání za obcí Chraštice. Našim studentům se tak naskytla možnost seznámit se blíže s realizací dopravních staveb jak prefa-monolitickou, tak i monolitickou technologií.

Díky poutavému výkladu stavbyvedoucích, kteří se nám věnovali i nad rámec svých nemalých pracovních povinností, získali studenti základní informace o přípravě realizace, vlastním postupu výstavby, ale i o následnému provozu zmiňovaných stavebních děl po jejich dokončení.

Na závěr bych rád vyslovil obrovské poděkování všem pracovníkům firmy Stavby mostů (jmenovitě panu Koubovi, Vlkovi, Svobodovi a paní Miňhové), jednak za zprostředkování celé akce, ale i za veškerý čas, který věnovali našim studentům … možná potenciálním pracovníkům výše uvedené firmy, což není úplně nereálná úvahu … vždyť na zmiňovaných stavbách jsme se setkali i se 2 absolventy naší SPŠ, Lucií Novákovou a Tomášem Syrovátkem, kteří zde zastávají funkci mistra.

                        

                                                                                                                                                                             Ing. Václav Svoboda