Exkurze 2.ročníků na FJFI do školního reaktoru VR-1

V pondělí 19. června 2023 se vybraní studenti 2. ročníků zúčastnili exkurze na “Vrabčáku 1” . Tento výukový školní reaktor VR-1 je umístěn na Jaderné a fyzikálně inženýrské fakultě ČVUT v pražské Troji. Rozděleni do dvou skupin si žáci prohlédli řídící středisko, samotný reaktor, makety palivových kazet a dokonce i úplně nový školní reaktor VR-2. Problematikou výroby jaderné energie nás provázel tým katedry jaderných reaktorů pod vedením Ing. Radovana Starého, kteří nám poskytli velmi erudovaný výklad.